?

Log in

No account? Create an account
so here you are, as promised :p 
19th-May-2009 11:18 pm
Comments 
19th-May-2009 11:17 pm (UTC) - Happy Birthday
Anonymous
Gratis Ikuko !
Vad är det, en kamera eller en video kamera ?
trevlig dop o fäger.
Inte en konst men säkhet en bra souvenir.
Har det så bra
S.

24th-May-2009 01:27 pm (UTC) - Re: Happy Birthday
Kamera :)
25th-May-2009 09:34 pm (UTC) - Re: Happy Birthday
Anonymous
Jag drar av andra poster att det r en 5D Mark II. Det har absolut revolutionär men det är så djälva dumbt att Canon flänsar apertur, ISO kontrol.
Tyvärr får vi ej filmar annarlunda 30. 25 eller 24 bilder per second skulle vara bättre.
Jag hade min sedan november o jag väntar sedan en ny firmware.

Den har link är min mest important film som jag deltade i.
Projekt som kameraman o objektiv lånande :

http://www.vimeo.com/4607010

Ingen tid att klippa min egna inspelningar ! Måste jobbar 6/7 att betalar mn Canon objektiver o Redrock Mikro stuff !

Serge b

27th-May-2009 10:19 pm (UTC) - Re: Happy Birthday
Anonymous
Update
Canon anoncerar idag 5D Mark II nya firmware i juni
man får vilja Aperture ISO och bilder per second
Nu ska det vara perfekt !


http://www.photographybay.com/2009/05/26/canon-5d-mark-ii-manual-exposure-control-in-video-mode/
20th-May-2009 12:06 am (UTC)
It was good until the terrible Happy Birthday song came on XD

HAPPY BIRTHDAY IKUKO!!!!!! Bonne anniversaire and all that jazz.
22nd-May-2009 08:15 am (UTC)
I'm so glad I'm not the only one that thought that!
24th-May-2009 01:27 pm (UTC)
piss off :p
24th-May-2009 01:27 pm (UTC)
I loooove that song ^_^
20th-May-2009 12:16 am (UTC)
Man... you are too talented.
24th-May-2009 01:27 pm (UTC)
Pfff :)
(no subject) - Anonymous
20th-May-2009 01:33 am (UTC)
Anonymous
Markus - this is awesome... I have started a bank account specifically to save for a 5D and a Canon 50mm/f1.2. Then I am happy.

Chakko
24th-May-2009 01:28 pm (UTC)
Yay!
20th-May-2009 01:36 am (UTC) - Fly On The Wall
Anonymous
You really get the impression that you're a fly on the wall. Or you're just Markus staring at people ^_^

Chakko
24th-May-2009 01:28 pm (UTC) - Re: Fly On The Wall
I'm just there I suppose :P
20th-May-2009 04:43 am (UTC)
Anonymous
Nice first video. Felt like I was there,
24th-May-2009 01:28 pm (UTC)
Thank you!
(no subject) - Anonymous
24th-May-2009 01:28 pm (UTC)
Thanks! Yes I love it too.
20th-May-2009 07:19 pm (UTC)
I swear Ill stop making comments about Lolo.

This is a pretty nice vid for the first one, sure she loved it.
24th-May-2009 01:28 pm (UTC)
Thank you :)
21st-May-2009 08:09 am (UTC) - nice video
Anonymous
what is the title of the song ?
Thanks
24th-May-2009 01:29 pm (UTC) - Re: nice video
Happy Birthday :P